covid_icon

COVID-19: What you need to know

"Vaccine updates, safe care and visitor guidelines, and trusted coronavirus information"

விரைவாகவும் எளிமையாகவும் உடல் எடையைக் குறைக்க வேண்டும். ஆனால் உலகில் எதையுமே அவ்வளவு எளிதாகச் செய்ய முடியாது; எல்லாவற்றிற்கும் ஏதேனும் ஒரு கடின முயற்சி தேவை. எனவே நாம் செய்யும் கடினமான முயற்சிகளில் பயனளிக்கக்கூடிய வகையில் எது விரைவாகவும் எளிமையாகவும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறதோ அதுவே புரட்சிகரமான செயல்பாடு. அப்படியான ஒரு சாத்தியத்தைத் தரக்கூடியதே Swallowable Capsule Balloon.

Swallowable Capsule Balloon என்றால் என்ன ?

பலூன் என்றவுடன் நமக்குப் பல்வேறு வண்ணங்களில் இருக்கும் பலூன்களே நினைவிற்கு வரும். அந்த பலூன்களில் காற்று இருக்கும். ஆனால் இதில் குறிப்பிட்ட சிறப்புக்கூறுகளைக் கொண்ட திரவம் இருக்கும். சிகிச்சை நெறிமுறையில் இந்த பலூன் சிகிச்சை முறைபல வருடங்களாகவே நடைமுறையில் உள்ளது. ஒரு எண்டோஸ்கோபி கருவி மூலமாக எண்டோஸ்கோபியை உள்ளே பொருத்தி அந்த பலூனை உள்ளே போட்டு, அதில் சில திரவங்களை வைத்து பலூனைப் பெரிதுபடுத்திவிட்டால், வயிற்றில் ஒரு பெ ரும் பகுதியை அது ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளும்.

நாமே நினைத்தாலும், ஆசைப்பட்டாலும், பிடித்த உணவுகளை உட்கொண்டாலும் ஒரு அளவுக்கு மேல் நம்மால் உண்ண முடியாது. இந்த பலூன்களைச் சில மாதங்களோ அல்லது வருடங்களளோ கழித்து அகற்றிவிடலாம். தேவைப்பட்டால் இன்னொரு பலூனையும் உள்ளே சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

Swallowable Capsule Balloon ஒரு புரட்சிகரமானது ?

 • எண்டோஸ்கோபி, மயக்க மருந்து போன்ற எதுவுமே தேவையில்லாமல், ஒரு சிறிய கேப்சூல் போன்று ஒயரோடு ஒட்டியிருக்கும். அதை விழுங்கியவுடன் வயிற்றுக்குள் சென்றுவிடும்.
 • மூன்று அல்லது நான்கு மாதங்களில் அந்த பலூன் தானாகவே சிதைந்து மலத்துடன் கலந்து சிறுசிறு துண்டுகளாக வெளியே வந்துவிடும்
 • அந்தக் கருவியைப் பொருத்துவதற்கு அறுவை சிகிச்சையோ , மயக்க மருந்தோ , எண்டோஸ்கோபியோ எதுவுமே தேவையில்லை . 1 0 – 1 5 நிமிடத்திற்குள் புறநோயாளிகள் பிரிவில் உட்கார்ந்து விழுங்கிவிட்டு, வீட்டுக்குச் சென்றுவிடலாம்.

சிக்கன், மீன் போன்றவற்றைச் சாப்பிடுவதால் எலும்பு, முள் போன்றவை குத்தி இந்த பலூன் உடைந்துவிடுமா? ஆல்கஹால் குடித்தால் வெடித்துவிடுமா?

 • இது நாம் ஊதும் சாதாரண ரப்பர் பலூன் அல்ல ;சிலிக்கான் மூலமாகத் தயாரிக்கப்படும் பலூன். ஊசியே கொண்டுபோய் குத்தினாலும் இது உடையாது. ஏனெனில் இது தடிமனான மூலக்கூறுகளால் தயாரிக்கப்பட்ட து.
 • சாதாரணமாகச் சாப்பிடும் உணவுகளால் இந்த பலூனிற்கு எந்தச் சேதாரமும் ஏற்படாது.
 • எந்தச் சிக்கலும் இல்லாத பாதுகாப்பானது.
 • பல ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி செய்து, பல்வேறு சோதனைகளுக்குப் பிறகே இந்தச் சிகிச்சை நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.

ஜெம் உடல் பருமன் மற்றும் நீரிழிவுப் பிரிவில், டயட் தெரபியில் தொடங்கி, உடற்பயிற்சி, ஜிம், மெடிடேஷன், பலூன் தெரபி,
பேரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை வரை அறிவியல் அடிப்படையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடை முறைகளிலேயே உடல் பருமனுக்கான சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.!!

Yes…it’s inadequate! Your daily protein intake is inadequate! Why it’s happening? What is bothering you Are you worried that you are a vegan? Many people think that only a non-vegetarian diet will get enough amount of protein per day. If you are a vegan & looking for a high-quality protein, here’s a surprise for you!  Plant-based protein is an excellent source of protein & has a variety of health benefits.., Yes! As a vegetarian, you can get more than enough amount of protein required per day.

How much protein do I need?

Protein is an essential macronutrient to keep your body performing well. The recommended dietary allowance for protein for adults is 1g/kg body weight in case of normal individuals and 1g /kg of Ideal body weight for underweight, overweight & obese individuals. Other factors such as age, physical activity, pregnancy, lactation period, disease conditions, etc will alter the protein requirement per day.

Are all vegans are protein deficient?

Generally, there is a misconception that it is hard to get enough amount of protein from a plant-based diet. There are also many plant-based foods that are rich in protein. Are you curious to know what are all the super healthy foods? Here is the top 5 plant-based foods that are an amazing source of protein!

1. Soya beans(white)

Yes.., soya beans are a good source of protein. The soybean is notable not only for its total protein content but the quality of soy protein which is higher than that of other plant proteins and similar to animal protein. One cup (200g) of soya beans (raw volume) gives 75.6 g of protein and 754.7 kcal. Dietary Fibre content (45.26 g dietary fibre) in soya beans helps to control your body weight & cholesterol levels. Soy provides a complete source of dietary protein which means that it is drastically different from other plant proteins and, it contains all the essential amino acids. One cup cooked volume of soybeans are pretty enough to meet your recommended daily protein intake.

2. Oyster mushroom 

If you are a vegan & worried about your protein intake, then definitely you can enjoy a cup of oyster mushroom soup. Oyster mushrooms are the ideal food which can replace the high biological value protein sources and also they contain an abundance of essential amino acids. According to Indian food composition table 1 cup (200g) of raw volume of oyster mushroom gives 38.08 g protein & 487 kcal. Besides that it is low in CHO, and can be included in Low CHO diet plan.

3. Lentil dal 

How about a bowl full of lentils? Do you know lentils are exceptionally high in protein and iron, making them invaluable to vegans. More than half a percentage of vegan’s meal plate should encourage lentils. It is rich in protein, vitamins & minerals which makes it a super healthy food to add in your diet. One cup (200g) of lentil dal gives 48.7 g of protein and 644.8 kcal which makes more than half of your recommended dietary allowance of protein per day

4. Green gram whole

There is nothing better than a protein-rich breakfast. Start your breakfast with green gram soup or green gram dosa. Green gram is one of the healthiest sources of plant-based protein and is found in different forms like whole, split, yellow, and round. One cup (200g) of raw green gram gives 47.6 g of protein and 651.5 kcal. Combine green gram with cereals having complex Carbohydrates (legumes, whole grains) in order to improve the quality of protein. This plant-based protein will helps you to keep fuller for a longer time and helps to overcome binge eating behavior

5. Ground nut

Never starve yourself! Add more protein in your snack to get enough amount of essential aminoacids. Ground nuts are an ideal snack for those who need an adequate amount of protein per day. It is also an excellent source of plant-based protein, fiber, vitamins & minerals. Hence it is high in calories, ground nuts should consumed in moderation. One cup(200g)  of ground nuts gives 47.3 g of protein and 1040 kcal. High protein content in groundnuts will make you satiated for longer duration

Nourish your body with all the above possible plant based protein rich foods. Being a vegan will not make your daily protein intake inadequate, but lack of knowledge about food and nutrients will! Keep a measuring eye on each and every meal you have in a day. Instead of worrying about diet, aim to become happier, healthier & fitter. You are what you eat!

Are you trying multiple measures to lose weight? Sometimes, failing even after disciplined attempts.  Isn’t it? Whenever your weight is uncontrollable even after lots and lots of attempts, you have to think of some advanced treatment options.

Bariatric surgery…

Bariatric surgery is an available life-saving procedure if you are suffering from obesity-related health issues like type 2 diabetes, heart disease, obstructive sleep apnea, etc. It is the procedure that treats the metabolic root causes of obesity. Bariatric surgery becomes the answer when all other attempts have failed.

What is stopping you then?

Yes… The cost is definitely a consideration. Currently, the average cost of bariatric surgery is 3 to 4 lakhs. When you think about its cost, it may pull you back to hold the plan for a while, to arrange the financial part. This is a common scenario in almost all Indian families.

Twin issues…

As a person with obesity, you started facing twin issues now. On one hand, obesity already burdens you with social isolation, physical issues, and mental trauma. Bariatric surgery’s cost also could make you panic on other hand.

Good news for you…

If you are also experiencing the same, there is “REAL GOOD NEWS” for you!!!

“HEALTH INSURANCES HAVE STARTED COVERING WEIGHT LOSS SURGERY”

How is it possible?

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has given guidelines in 2019 to include Bariatric Surgery under the health insurance plans. Since then, it has been beneficial to many people suffering from obesity and complications.

What are the criteria to get the claim approved?

 • BMI should be 40 or more
 • Planning Bariatric surgery for health reasons, not for cosmetic reasons
 • Should get a surgeon’s prescription as surgery is mandatory.  
 • Policyholders should have completed the sufficient waiting period.

Will all policies cover bariatric surgery?

Currently, almost all private insurance companies policies that are holding a sufficient package have started covering bariatric surgery.

Can I go for cashless?

Yes! There are cashless claim options also available in certain insurances like a comprehensive package in star health, HDFC, and all corporate insurances. Even some insurance companies are providing reimbursement facilities too.

“So Bariatric surgery is no more a costlier procedure, now anyone can afford”

Worried of scars? …… Don’t worry we got you covered
I’m presuming that your confused! As you may know by now that All conventional laparoscopic surgeries (minimal invasive surgery) are done through small incisions on the abdomen. However minimal the incisions are, they are still visible scars on the abdomen. Scarless surgery has no visible incisions at all. you can smile now!!

If you didn’t smile heres more….
How is scarless surgery possible in bariatric?
A 1.5cm incision is made in the inner aspect of your belly button, medically called as the umbilicus. Then Specially designed laparoscopic ports (specifically designed and customised by Obesity and metabolic surgery department, Gem hospitals) are inserted through that single yet invisible incision to perform the required procedure. How cool is that 😉

You may ask that if the procedure is the same what’s the big deal!
For starters, there are absolutely no visible scars on your abdomen.
It is most ideal for young adults, those who are conscious on cosmesis, and those in the
entertainment industry.
Postoperative pain is significantly less…… ok heres one more, You can be discharged on the
same day following surgery! How about that?!


We at gem hospitals have pioneered the art of scarless surgery for over 2 decades, having performed close to 1000 scarless surgeries which includes bariatric surgery, cancer surgery, Hernia repairs, cholecystectomy, appendicectomy, Gynaecology procedures, the list can be endless………………….

Be free from scars…Be the best version of yourself.

Getting the bariatric surgery done is not the end but it is the actual start for a new journey
aimed at making a better YOU!!!

It is a good idea to start making healthy changes before surgery to help you prepare for your new lifestyle and to know more about the dietary pattern post surgery. Because end of the day, it is not only the number of kilos that you shed that matters but about marching towards a healthy weight loss.

Yes! You have heard it right…..After bariatric surgery, your meal portions become much smaller!! So the real challenge lies in focusing on the quality of the diet.

The most common question that pops in our mind is, “Will I be able to eat normal food post bariatric surgery?” The point is what does “normal food” mean – and it’s quite definitely subjective.

What is expected in Post Bariatric surgery diet?

Right after bariatric surgery, your diet will start with liquids with the initial requirements of preventing dehydration and ensuring sufficient protein intake. Then you will be introduced to soft or pureed foods gradually. Eventually, you will be able to eat a variety of normal foods, but your diet will not look like what it did before surgery. Bariatric surgery emphasizes more on the portion control.

You can still grab a piece of cake (in moderation) as a part of balanced diet!!! Bariatric surgery is not going to stop you from eating your favorite food. You will be guided by the nutritionist throughout, regarding the food choices, consistency, meal frequency and eating pattern.

Micronutrient deficiencies following bariatric surgery can arise from several factors such
as pre-existing deficiencies, reduced intake, malabsorption & inadequate supplementation. In
order to prevent these deficiencies, one has to follow the prescribed dietary guidelines
meticulously. However routine follow-up is reinforced in order to ensure the optimum nutritional
status.

Bariatric surgery doesn’t really mean lifelong restrictions in your food pattern..,its about
how we perceive it. In taking this first step, you’ve just begun the journey that can ultimately
lead to – HEALTHIER YOU
.